Wednesday, November 24, 2010

Reader Responses to "Ano Baya Talaga"

.
Following is the collection of reader responses for Manoy Ben's Ano Baya Talaga?

Praning: ayos!!!!
14 November at 18:47

Musings of the Midnight Writer: salamatun po sa pagheras kaini samu ^_^ Dios an magbalos!
14 November at 18:51 •

M. Luisa:
sobrang salamat kaining rawit-dawit mo mga tawong habo maghiras kan saindang kaigwahon dai ta sinda mababasol....siring man dakulang pasalamat kita sa mga tawong may marhay na kaisipan na magtabang sa mga kasaradayan sa abot kan saindang ma...itatabang....
satuya sindang ipinagadyi lalo na itong ibang sekto sa gobyerno na handang tumabang sa mga kasaradayan...
....kun para sa saku arog kan sakuyang pigtataram sa sakuyang mga aki na magsikap sinda sa buhay....magtapos sa pag-adal ngani may maabot sa buhay dai mkalingaw na magtabang sadit man o dakula....
dai makalingaw sa dios na maghagad nin gabay na itukdo an tamang dalan na aaguihan.......satuyang ikaugma an grasya nakukua kan iba ta baad pa lamang sinda makatabang sa ibang kahimanwa...
14 November at 19:31 •

Sangre: An kamaturan yaon sa lambang linya
hapot ko nu-arin magkaparareho
nuarin maka kakan ning daeng salto?
simbag ko, kun kita gabos mga gadan na!
14 November at 20:29 • 

Sangre: mawrag manoy ben...mabalos musings sa pagheras.
14 November at 20:33 •

M. Luisa:
tama ka dyan amang sa saimong sinabi igwa ki kamaturan, opinyon ko lang tangani dai magsalto sa pagkakan maghigos, maging responsable sa mga obligasyon sa buhay ta ang iba kaya nag-aasa sa tabang na maitatao sainda pag dai naunrahan dagit p...a sinda... dapat mghigos maabilidad sa buhay para mabuhay para magkakan sa tamang oras...dai paghalaton an kagadanan labanan an kadukhaan...
GOBYERNO TA NGUNYAN DAI PAG-ASAHAN midbid lang kita kun kaipuhan na botohan ta...magsikap na lang kita sa buhay....
15 November at 05:11 •

Elmor: salamat sa pag heras mo... at mang ben saludo ako saemo
15 November at 09:40 •

Elmor: egwa akong sampulong muro ang saro teriko
eka onse ang _____________________
kong dae ka mag hero mayo.
15 November at 09:50 •

Musings of the Midnight Writer: dae ini masabutan kan amigo kong italian na nasa US ngunyan, tigbalo niya na ipalis sa english, pero an nadedetect ni google translator, ispanish...kaya logod ako nagbalo, pwede makibasa man po...? http://goldimyrr.blogspot.com/2010/11/what-is-it-then-really.html marhay na aga saindo gabos ^_^
15 November at 15:47 •

Ben Bobis: Wanakosey! Bow na lang ng bow!
16 November at 08:28 •

No comments:

........i'm just another writer still trapped within my truth........


i have forgotten about what it is to write...
to catch that in-between the silence and the heart’s beating…
and go about that divide which separates shadow from the ground…
Writing, my first love!
and so, i write. répondez s’il vous plaît.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
You are free to quote in part with proper attribution and linkage but for personal use only. Please visit the Book-Liit Section to request posts in hard copies or contact the Midnight Writer for permissions and details.

naling'wan ko na kun pa'no an mag surat...
kun pa'no mahagilap an uya sa tahao kan kasilenciohan asin pag-ibot kan puso...
buda malakop iyan na nagbabanga sa anino asin daga...

An Pagsurat, sakuyang enot na pagkamoot!
biyo logod, ako minasurat. magsimbag ka.

"Rooted and built up in Jesus Christ, firm in the faith."

* * *

Want to help us get to a WYD Meeting?

Be our personal pilgrimage sponsor!No PayPal account yet?Click here to signup!


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.


******************


NAVIGATION LINKS


TABLE OF CONTENTS

Bikol Culture and Arts Online Directory Bikol Bibliography and DiscographyMga Kurit sa Dahon nin Daragang Minagayon