Tuesday, September 21, 2010

Autumn Fireflies - Part 3: Pagkasulnop Minabangui

.


click on thumbnail to view larger

pagkasulnop minabangui
-mga kurit sa dahon ni minagayon-
sa liwanag
sa diklom
itom
puti
naaaninag
naririsa
magkahampang
magkaibong
parani
minatagbo
mga aninipot
kulay pangatorogan
malipot-lipot
malumanay
malindok
duros
hale
bulod
minapapatag
kalmadohon
digdi
ining lugar
 saimong mga mata  
sakuya
mga guiromdomon ikinakamugtak himate nin boot 
ikinakadena sa pakpak
sakuyang nahiling na minsan
an aldaw minasirang sa bulan
tutok minahilingon
          ika
ako
magkaiba
pagkasunop
minabangui
romdomon ang mga agi-agi
ang panahon 
 nakikiumbasan
alagad magliwat man 
nin agihan
ontok man
giraray sana magkasabayan
sa minadaling otro kinaagahan
mga aninipot nunca paglingawan
uya pirmi nang minahalat
para magkaibanan 
sa duman pasiring sabay saro
sa mga susog na dalan  - (c)20 August 2004 http://goldimyrr.blogspot.com/(c)20 August 2004 5:30pm. Legazpi City, Philippines

No comments:

........i'm just another writer still trapped within my truth........


i have forgotten about what it is to write...
to catch that in-between the silence and the heart’s beating…
and go about that divide which separates shadow from the ground…
Writing, my first love!
and so, i write. répondez s’il vous plaît.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
You are free to quote in part with proper attribution and linkage but for personal use only. Please visit the Book-Liit Section to request posts in hard copies or contact the Midnight Writer for permissions and details.

naling'wan ko na kun pa'no an mag surat...
kun pa'no mahagilap an uya sa tahao kan kasilenciohan asin pag-ibot kan puso...
buda malakop iyan na nagbabanga sa anino asin daga...

An Pagsurat, sakuyang enot na pagkamoot!
biyo logod, ako minasurat. magsimbag ka.

"Rooted and built up in Jesus Christ, firm in the faith."

* * *

Want to help us get to a WYD Meeting?

Be our personal pilgrimage sponsor!No PayPal account yet?Click here to signup!


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.


******************


NAVIGATION LINKS


TABLE OF CONTENTS

Bikol Culture and Arts Online Directory Bikol Bibliography and DiscographyMga Kurit sa Dahon nin Daragang Minagayon