Tuesday, October 12, 2010

pagranga hale sa sarong tagahanga

.
.
enot sa gabos ako sarong tagahanga
kun bako sa mga primerong nagraranga

tataramon na sadiri minsan nauk'dan
tibaad dae man nareparo an kahalagahan

minsan man ingles ang kinatu'dan
enot sa gabos ako sarong tagahanga

kan tataramon na iyo sana an makakahulit kan kultura
asin arte kan sa uro-aldaw na tigsik buda rawitdawit

na maski sa paglibot-libot o pakikipagdiskurso sa tawo
man o libro, dae nahagilapan kan mga terminong sakto.

kung kaya siring sa mga nagsusulong
ako man kaiba an iba pang bagong usbong

minaranga asin minaipus-ipos na sa guiraray man
logod manu'dan ang matamang pagtaram

kan sadiring tataramon sa dagang kinamundagan
guiraray ipagbalangibog, gamiton sa pagsurat, pagtaram
ngani mabuhay an lingguahe na sarong dakulang tanda
kan kulturang may tunay na progreso, padagos
pinag-oorgullo asin kinamomo'tan.

4 comments:

Oden said...

Hararumon ang mga bikol.... Sain ka kaiyan na diksyunaryo nagkua kan mga linguwaheng arog kaan? whew!

Minagayon said...

kun sa uro-aldaw sanang ururon, BikLish tlaga an madadangog nindo na taramun ko, kaya an mga an kadaklan nagkapururot lng po sa saud buda simbahan...su iba hale sa nagkabarasa kong mga bikol na libro kaidto diyan sa BU Center for Bicol Studies, su tgaapod na bagang suanoy na Bikol (archaic)..


ngunian sana ako otro nagsurat gamit an Bikol.. gusto kong manu'dan ang tamang paggamit kan iba pang mga tataramon lalo na su mga ngunyan ko pa sana nasasabatan na termino :)

mongol said...

Galing galing!!!

narumduman ko su nasa bado ko sa NSTP dati..

NAPADIGDI AKO SA SIRUNGAN NIN PAG ADAL... yan lang na rumdom ko ta su iba irarumon ng bicol. hahaha

Minagayon said...

Mabalos ^_^

........i'm just another writer still trapped within my truth........


i have forgotten about what it is to write...
to catch that in-between the silence and the heart’s beating…
and go about that divide which separates shadow from the ground…
Writing, my first love!
and so, i write. répondez s’il vous plaît.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
You are free to quote in part with proper attribution and linkage but for personal use only. Please visit the Book-Liit Section to request posts in hard copies or contact the Midnight Writer for permissions and details.

naling'wan ko na kun pa'no an mag surat...
kun pa'no mahagilap an uya sa tahao kan kasilenciohan asin pag-ibot kan puso...
buda malakop iyan na nagbabanga sa anino asin daga...

An Pagsurat, sakuyang enot na pagkamoot!
biyo logod, ako minasurat. magsimbag ka.

"Rooted and built up in Jesus Christ, firm in the faith."

* * *

Want to help us get to a WYD Meeting?

Be our personal pilgrimage sponsor!No PayPal account yet?Click here to signup!


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.


******************


NAVIGATION LINKS


TABLE OF CONTENTS

Bikol Culture and Arts Online Directory Bikol Bibliography and DiscographyMga Kurit sa Dahon nin Daragang Minagayon